Verzekering

Ga je straks met ons mee op reis? Uit ervaring weten we dat deze verzekering héél nuttig kan zijn.

Neem best nú je voorzorgen en laat je vakantiepret niet bederven!

>>  Premies vind je terug bij de bestemming naar keuze  <<

 

GLOBALE REISVERZEKERING

(omvat annulatie- , bagage- en reisbijstandsverzekering)

ANNULATIEVERZEKERING

 

 • dekking tot € 5.000/persoon
 • geen franchise!
 • bij vroegtijdige terugkeer krijgt u de waarde van het aantal niet-genoten hotelnachten terugbetaald
 • bij annulatie voor vertrek krijgt u uw reisom terugbetaald mits geldige reden van annulatie

WAARBORG

 • overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van uzelf, overlijden of levensgevaar van een bloed- of aanverwant t/m 2e graad van uzelf of van uw samenwonende partner
 • verwikkelingen bij de zwangerschap t/m de 6e maand
 • oproep voor orgaantransplantatie en/of beenmergtransplantatie
 • vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw
 • overlijden van een onmiskenbaar vennoot in uw bedrijf of van de plaatsvervanger in uw beroep of op uw bedrijf
 • het onvrijwillig verlies van uw voltijdse betrekking
 • oproep als jurylid voor het Hof van Assisen of als getuige voor de rechtbank ingevolge oproeping bij gerechtsbrief
 • onverwachte wederoproep voor legerdienst

BELANGRIJK:

Annulering in te dienen UITERLIJK BINNEN 3 WEKEN (21 dagen) na diagnose of kennisname (indien annulering na termijn van 21 dagen, wordt verhoogde annuleringskost niet vergoed)

REISBIJSTAND & BAGAGE

 

 • bijstand verzekerde personen (o.a. repatriëring)
 • medische kosten op reis (maximum tot € 50.000, na uitputting van de mutualiteiten en met een franchise van € 75; in dit bedrag is vergoedingsgrens voor nabehandeling in België tot € 5.000 begrepen, met dekking tot 1 jaar na terugkeer)
 • verzekering lichamelijke ongevallen (na uitputting van de mutualiteiten, franchise van € 75)
 • bagageverzekering (maximum tot € 1.000 met een maximum per voorwerp van € 500, met franchise van € 75, met als uitsluiting o.a. geld en waardepapieren, reistickets)

Deze verzekering dient samen met uw reis te worden gereserveerd.
De samenvatting van de polisvoorwaarden op deze pagina is louter informatief.
Je kan hier onze polisvoorwaarden bekijken.  Download

KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB.

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979)
door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.